ประกาศ


เนื่องจากในขณะนี้ได้มีบุคคลหรือตัวแทนบริษัทฯ,ห้างร้านแห่งหนึ่ง มักไปกล่าวอ้างเรื่องการจดสิทธิบัตร เกี่ยวกับ โลโก้เรซิ่น ว่าบุคคลหรือตัวแทนบริษัทฯ,ห้างร้านดังกล่าวมีสิทธิในการผลิตแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งทางบริษัทฯขอเรียนให้ทราบข้อเท็จจริงว่า การผลิตโลโก้เรซิ่นนั้นไม่สามารถทำการจดสิทธิบัตรได้ ส่วนเรื่องการจดสิทธิบัตรนั้นสามารถจดสิทธิบัตรได้เฉพาะ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เท่านั้น ซึ่งเกี่ยวกับงานสายคล้องนั้นมีการจดสิทธิบัตรดังนี้ 1. คลิปหนีบบัตร 2. กระดุมล็อคสาย 3. กรอบใส่บัตร ซึ่งแต่ละบริษัทฯที่ทำธุรกิจกิจเกี่ยวกับด้านนี้ ก็ได้มีการจดสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ ของแต่ละบริษัทฯนั้นๆ ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่ไปลอกเลียนแบบหรือก๊อปปี้ของบริษัทฯอื่น หากผู้มีอุปการคุณ ได้รับคำกล่าวเท็จดังกล่าวขอความกรุณาสอบถามมาทางบริษัทฯโดยตรง และขอให้บุคคลหรือตัวแทนบริษัทฯห้างร้านดังกล่าวหยุดการกระทำและกล่าวให้ร้ายบริษัทฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะฟ้องร้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท สตาร์รี่ คอร์ด จำกัด
67/3 หมู่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร.0-2901-5439, แฟ็กซ์.0-2901-5440
ติดต่อสอบถามทางเว็บไซต์ www.starryshop.com
E-mail : Starrycord@yahoo.com

ุึ

สายคล้องบีตรสายคล้องโทรศัพท์โยโย่คลิปคล้องบีตรเรซิ่นกรอบบัตรซองพลาสติกของชำร่วย